Yritysten kuvallisten ID-korttien trendit – Teknologia vahvasti mukanaID-kortti on yrityksen henkilöstön tunnistamisen etulinjassa, kyseessä on vahva markkinointiviesti ja samalla se on tärkeä osa yrityksen turvallisuuskulttuuria. Lähiluettavan korttiteknologian yleistyessä alkaa kortin monikäyttöisyys nousta aivan uudelle tasolle ja uusia sovelluksia tulee markkinoille jatkuvasti. Nykypäivän korttitoimittajalta vaaditaan todellista moniosaamista.

Yrityskuvaa luodaan monella pienellä asialla

Kuvallista ID-korttia pitää koko henkilökunta ja se on näkyvästi esillä asiakkaille, yhteistyökumppaneille, tavarantoimittajille ja muille sidosryhmille koko työpäivän ajan. Kortin merkitykselliseen asemaan on alettu kiinnittää huomiota ja sen suunnitteluun onkin alettu ottaa mukaan ammattilaisia jo alusta lähtien.

Viimeisimpiä trendejä on suunnitella uusittavista korteista yhtenäinen toisiinsa liitetty ulkoasumuutoksien sarja, jolloin voimassaolon päättymisen näkee myös kortin ulkoasusta. Muita trendejä ovat tuoda korttiin henkilön kuva mahdollisimman isokokoisena, myös etunimeä on alettu korostaa kortissa. Isoa kuvakokoa täytyy tällöin tukea myös paremman erottelukyvyn tuotantolaitteilla. Meidän tuotantolaitteemme ovat mallia 2017.

Tunnistettavuus on osa riskienhallintaa

ID-kortit ovat pitkään jo olleet läheinen osa yritysturvallisuutta. Öiseen aikaan yrityksen suojana ovat vahvat rakenteelliset suojaukset, joita on täydennetty teknisin valvontalaittein ja vartiointiliikkeiden hälytys- ja piirivartiointipalveluin. Tunkeutuminen yrityksen tiloihin öiseen aikaan johtaa tunkeutujan kiinnijäämiseen erittäin suurella todennäköisyydellä. Varkauksia on alkanutkin tapahtua enemmän yrityksen aukioloaikoina. Väen paljouteen on helppo mennä mukaan kävelemään, mikäli yrityksessä ei henkilöstöä ja vieraita tunnisteta. Myös helposti kopioitava ID-kortti mahdollistaa vapaan liikkumisen yrityksen tiloissa.

Turvallisen ID-kortin tunnistaa yksinkertaisimmillaan tänä päivänä hologrammikalvosta, voimassaolopäivästä ja ajan tasalla olevasta henkilökuvasta. Trendinä myös NFC lähiluennan hyödyntäminen kortin nopeaan tarkistukseen älypuhelimella on jatkuvasti yleistynyt.

Teknologiaa kortille

Tunniste, Lähiluenta, Älykortti, Sirukortti, NFC, RFID, Mifare, jne – Kaikissa lähes sama idea, mutta monta nimeä, eikä todellisia mahdollisuuksia ole helppo nähdä omissa korteissa hyödynnettäväksi. Helposti tulee tilanne jossa juuri hankitut kortit eivät toimikaan lukijoilla tai muilla laitteilla. Mukaan kannattaa suunnitteluun ottaa tässä kohtaa todellinen ammattilainen kertoo asiat selkokielellä.

Lisää yrityksen ID-korttiin tunniste ja voit käyttää sitä vaikkapa monitoimilaitteen turvatulostuksessa, eri automaateissa, lukijalaitteissa, firman kuntosalivuorojen maksamisessa, lounasleimauksissa, jne.. vain näyttämällä ID-korttia lukijalaitteelle. Jos haluat monipuolistaa käyttöä ota mukaan älypuhelimen NFC luenta ja tallenna kortille vaikkapa www-osoite, josta henkilöstö löytää omilla älypuhelimillaan nopeasti viimeisimmät tiedotteet – tämä on myös kriisiviestinnässä oiva työkalu.

Trendi tunnisteissa on, että asiakkaat ottavat tässä asiassa valtaa, niin kuin kuuluukin. Asiakas usein kertoo, että heillä on käytössään tämä NFC/RFID sirutyyppi ja toimittajan on tuotava laite, joka tähän soveltuu. Aiemmin tilanne oli juuri päinvastoin – toimittaja toimitti epämääräisillä tunnisteilla toimivan laitteen, jolla sitoi asiakkaan ostamaan itseltään ylihintaisia tunnisteita.

New Tide Oy on monipuolinen asiantuntijatalo, joka tuntee RFID -maailman tunnisteista lukijoihin ja järjestelmäsovelluksiin asti.


Jaa uutinen