Valkohattuhakkerit tulee!Valkohattuhakkereita sanotaan tämän digiajan partiolaisiksi. Yhä useampi yritys on ottanut aktiivisen otteen tietoturva-asioiden päivittämisessä, enää ei riitä muutaman toimittajan vakuuttelut turvallisesta ympäristöstä. Mikä voi kaiken varautumisen jälkeen ollakaan parempi tapa, kuin testata haavoittuvuus käytännössä, eli ennen mustahattuhakkereiden onnistumisia valjastaa hyvikset hommiin.

Tietoturvan pettämiseen liittyvistä asioista on tullut merkittäviä tekijöitä monelle toimijalle, GDPR:n myötä asetettujen velvoitteiden toteutuminen kohtuullisen kovine uhkasakkoineen, ilmoitusvelvollisuuden mukanaan tuomat maineriskit sekä yhä vakavammin otettava jokaisen toimijan yhteiskuntavastuu.

Tiden valkohatut ovat tunnistamisen pitkän linjan ammattilaisia! Haluatko kuulla kolme pahinta kulunvalvontajärjestelmissä usein avoimeksi jäänyttä ovea?  Vai testataanko saman tien käytössänne olevan tunnisteen kopiointimahdollisuudet? 

 Ota yhteyttä: myynti@tide.fi

Jaa uutinen