Tide mukaan Yrittäjiin!

 Sipoon Yrittäjät

 

Verkottuminen ja yhdessä tekeminen on suomalaisille pk-sektorin yrityksille yhä tärkeämpää suurten muutosten edessä oleva globaalin toiminnan haasteissa. Protektionismi nostaa päätään eri maissa ja kokonaiset kansakunnat hakevat uusia linjoja suhteissaan eri kauppakumppaneihin. Yhtä lailla koko EU on muutosten ja valintojen edessä eikä rauhanliitto, joksi moni alun perin EU:n yhtenäisyyttä kutsui, ole enää itsestäänselvyys.

Suomessa on n. 360 000 kpl yrityksiä, joista lähes 90% on alle 4 hengen yrityksiä. Kasvu on toki kovaa, mutta silti vain harvoista tulee suuria työllistäjiä ja eri medioiden uutiskynnyksiä ylittäviä menestystarinoita. Kuitenkin nämä harvoin julkisuutta saavat ahkeroitsijat ovat yksi Suomen bruttokansantuotteen kehityksen tärkeimpiä kulmakiviä, mahtavia menestystarinoita jona sinällään!

Yrittäjäyhdistys on hieno mahdollisuus päästä mukaan vaikuttamaan, oppimaan ja saamaan todellista hyötyä omalle yritykselle. Psykoterapiassa käytetään termiä vertaistuki - siinä osallistujat ovat yhdenvertaisia keskenään ja toimivat usein sekä tuettavina että tukijoina. Se sopii hyvin myös yrittäjän arkeen, sillä aina se ei ole yhtä juhlaa, välillä se on myös ruusuilla tanssimista :) 


Jaa uutinen