Miten sinun henkilötietoja käsitellään, oletko osa ongelmaa vai ratkaisua?


Internetin turvallisuus koskettaa meitä kaikkia, minusta kerätään jatkuvasti henkilökohtaisia tietoja, mutta mihin, miksi ja kenen toimesta?

Asennan puhelimeen appsin ja hyväksyn samalla sopimusehdot monesti niitä edes kokonaan lukematta. Luotan siihen, että asentamani tunnettu palvelu ja sen iso toimittaja ovat luottamukseni arvoisia.  
Internetin käyttöämme jo pelkästään selaintasolla seurataan ja tallennetaan, online-kamerat ovat arkipäivää ja hankimme jatkuvasti uusia internetiin kytkettäviä laitteita. Hyvä näin, koska monet arkipäivän tekemiset helpottuvat.

Tosiasia on kuitenkin se, että laitteet keräävät tietoa tavoistamme toimia ja elää. Tiedot arkistoidaan, pureskellaan ja myydään markkinointi- sekä seurantatarkoituksiin ja taas ne tallentuvat uusiin osoitteisiin uusille tiedon käsittelijöille. Meidän tulisi tiedostaa ja ymmärtää mitä tapahtuu tiedoillemme ja meillä tulisi olla kyky vaikuttaa miten sitä käytetään.

Hallitsemattoman tiedon keruusta ja käytöstä muodostuu riskejä, joita emme osanneet kuvitella vielä muutamia vuosia sitten. Nyt jo saamme uutisista lukea tilanteista, joissa tahot, joille luotamme tietojamme käsiteltäviksi, ovat tietomurtojen kohteina tai tietoja on muutoin käsitelty häikäilemättömästi väärin.

GDPR

Satunnainen kirjainsarja, sanahirviö vai jotain muuta?

Yleinen tietoisuutemme tietojamme kohtaavista uhkista on kasvanut ja tällä on selkeästi saavutettu lisää oikeuksia ja jopa lakeja, joista hyvänä esimerkkinä ja edelläkävijänä on EU General Data Protection Regulation (GDPR) eli EU:n laajuinen tietosuoja-asetus joka astuu voimaan keväällä 2018 kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.

EU:n tietosuoja-asetus tuo velvoitteita, vastuita ja rajoitteita yrityksille ja organisaatioille, jotka käsittelevät ja säilyttävät henkilötietoja tietokannoissa ja järjestelmissä. Uudistetun ja yhtenäistetyn tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on suojella yksilön henkilötietojen käsittelyä sekä näiden vapaata liikkuvuutta.

Internet ja siellä toimivat palvelut ovat riippuvaisia turvallisuudesta sekä käyttäjiensä luottamisesta oikeuksiensa mukaiseen toimintaan ja tietojenkäsittelyyn, joten tietosuoja-asetuksen ansiosta saavutamme enemmän oikeuksia omiin henkilötietoihimme.

http://www.eugdpr.org/

TIDE – TYÖKALUT TURVALLISEEN TULEVAISUUTEEN – TÄNÄÄN!

Turha jäädä tuleen makaamaan, ota yhteyttä, kartoitetaan yhdessä teidän tarpeenne turvalliseen tulevaisuuteen.


Jaa uutinen